18. 3. 2019

Centrum vzdělávání

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY

1. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY I.

Je určeno pro kohokoliv, kdo má zájem dozvědět se něco více o vzniku křesťanství, o Ježíši Kristu, o životě církve a dalších důležitých tématech. Setkání probíhají pravidelně jednou týdně ve skupině přibližně 10 lidí. Zároveň je tato série vyučování určena těm, kteří mají zájem být pokřtěn.

Momentálně běží dvě skupiny (mládežnická a dospělácká) s předběžným ukončením v prosinci 2021.

Zájemci o další sérii vyučování, kterou jsme schopni začít kterýkoliv měsíc (pokud nás budou alespoň tři lidé), nejpozději však od ledna 2022, se mohou hlásit u Dáši Novákové (dagmar.novakova@cirkevmost.cz).

2. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY II.

Je určeno především pro ty, kteří chtějí být součásti velkého týmu Ježíšových učedníků, kteří vyučují a připravují tak další učedníky. Tato série vyučování je doporučena především pro členy či partnery naší církve. Setkání probíhají pravidelně jednou týdně ve skupině přibližně 10 lidí.

Momentálně běží skupina, ke které se můžete kdykoliv připojit a to vždy druhou neděli v měsíci od 13.00 hod.

Zájemci o další sérii vyučování se již mohou hlásit u Dáši Novákové (dagmar.novakova@cirkevmost.cz).

3. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY III.

Je určeno především pro ty, kteří jsou povolání být vedoucími služby či služebnosti v církvi. Tato série vyučování je doporučena především pro členy či partnery naší církve, kteří jsou již v některé ze služeb zapojeni a vnímají Boží volání zapojit se do vedoucí role kterékoliv služby či služebnosti. Setkání jsou prozatím předběžně naplánována od 1.1. 2022 a budou probíhat pravidelně jednou za měsíc (první neděli v měsíci) ve skupině přibližně 10 lidí.

Zájemci o zapojení do této série vyučování se mohou hlásit u Dáši Novákové (dagmar.novakova@cirkevmost.cz).

BIBLICKÁ ŠKOLA

HISTORIE: Zcela první, tzv. nultý cyklus ve školním roce 2014/2015, jsme začali od 15. února 2014 prvním ročníkem a 7. listopadu 2015 jsme druhým ročníkem v Křesťanském centru Apoštolské církve v Mostě studium slavnostně ukončili předáním prvních osvědčení a certifikátů. V tomto cyklu jsme měli na začátku studia celkem 35 studentů, avšak na konci druhého ročníku jsme měli již pouze 21 řádných studentů. V lednu 2015 jsme začali druhý cyklus studia v AC CBH Ostrov nad Ohří a ukončili koncem roku 2016. Třetí cyklus běžel opět v prostorách Křesťanského centra v Mostě v letech 2016 – 2017. Čtvrtý cyklus jsme otevřeli v březnu 2017 v AC CBH Plzeň.

Vyučujícími jsou lektoři z Biblického teologického semináře z Pelhřimova.

AKTUÁLNĚ: Momentálně běží pátý cyklus opět v prostorách Křesťanského centra Apoštolské církve v Mostě, kde budeme pokračovat dalším studijním dnem v říjnu 2021. Studenti budou včas informováni (nejpozději do konce září 2021) o dalším pokračování studia.

Ukončení dvouletého studia je naplánováno na červen roku 2023.

PLÁNUJEME: V případě zájmu, vyplňte a pošlete podepsanou Závaznou přihlášku ke studiu. Studium prozatím plánujeme od října 2022 v prostorách Křesťanského centra Apoštolské církve v Mostě.