18. 3. 2019

Centrum vzdělávání

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY

1. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY I.

Je určeno pro kohokoliv, kdo má zájem dozvědět se něco více o vzniku křesťanství, o Ježíši Kristu, o životě církve a dalších takto důležitých tématech. Setkání probíhají pravidelně jednou týdně ve skupině přibližně 3 až 10 lidí. Zároveň je tato série vyučování určena těm, kteří mají zájem být pokřtěni.

Zájemci o další sérii vyučování, kterou budeme začínat od září 2024 (pokud nás budou alespoň tři lidé), se mohou hlásit u Lyli Libové (lyli.libova@cirkevmost.cz) s vyplněnou přihláškou (viz dole ke stažení).

2. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY II.

Je určeno především pro ty, kteří chtějí být součásti velkého týmu Ježíšových učedníků, kteří vyučují a připravují tak další učedníky. Tato série vyučování je doporučena především pro členy či partnery naší církve. Setkání probíhají pravidelně jednou měsíčně ve skupině přibližně 10 a více lidí.

Zájemci o další sérii vyučování, kterou budeme začínat od září 2024 (pokud nás bude alespoň deset lidí), se mohou hlásit u Lyli Libové (lyli.libova@cirkevmost.cz) s vyplněnou přihláškou (viz dole ke stažení).

3. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY III.

Je určeno především pro ty, kteří jsou vedoucími, vnímají povolání být vedoucím nějaké služby či služebnosti v církvi anebo je toto téma jen zajímá. Tato série vyučování je doporučena především pro členy či partnery naší církve, kteří jsou již v některé ze služeb v církvi zapojeni a vnímají Boží povolání zapojit se do vedoucí role kterékoliv služby či služebnosti.

Zájemci o další sérii vyučování, kterou budeme s největší pravděpodobností začínat od ledna 2025 (pokud nás bude alespoň deset lidí), se mohou hlásit u Lyli Libové (lyli.libova@cirkevmost.cz) s vyplněnou přihláškou (viz dole ke stažení).

BIBLICKÁ ŠKOLA

HISTORIE: Zcela první, tzv. nultý cyklus ve školním roce 2014/2015, jsme začali 15. února 2014 prvním ročníkem a 7. listopadu 2015 jsme druhým ročníkem v Křesťanském centru Apoštolské církve v Mostě studium slavnostně ukončili předáním prvních osvědčení a certifikátů. V tomto cyklu jsme měli na začátku studia celkem 35 studentů, avšak na konci druhého ročníku jsme měli již pouze 21 řádných studentů. V lednu 2015 jsme začali druhý cyklus studia v AC CBH Ostrov nad Ohří a ukončili koncem roku 2016. Třetí cyklus běžel opět v prostorách Křesťanského centra v Mostě v letech 2016 – 2017. Čtvrtý cyklus jsme otevřeli v březnu 2017 v AC CBH Plzeň. Prozatím pátý a poslední cyklus jsme otevřeli v roce 2020, avšak kvůli omezením v souvislosti s COVID-19, jsme studium přerušili a následně pokračovali od roku 2022 a ukončili závěrečným předáním osvědčení a certifikátů v listopadu 2023. Po celou tuto dobu byly vyučujícími lektoři z Biblického teologického semináře z Pelhřimova.

AKTUÁLNĚ: Momentálně připravujeme šestý cyklus, opět v prostorách Křesťanského centra Apoštolské církve v Mostě, s předběžným započetím od února 2025, avšak s kompletně nově připravovaným programem, který brzy zveřejníme zde a také na speciálních webových stránkách Křesťanského centra vzdělávání (www-kcv-most.cz).

PLÁNUJEME: V případě zájmu o toto studium, doporučujeme stáhnout výše zmíněnou předběžnou přihlášku, vyplnit a zaslat na adresu biblickaskola@kcv-most.cz anebo osobně v našem Křesťanském centru v Mostě. Následně vás budeme koncem roku 2024 informovat a požádáme o kompletní registraci.

REGIONÁLNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA

Od ledna 2023 jsme začali studovat vysokoškolské předměty formou blokového studia a začali jsme předmětem DĚJINY CÍRKVE I. (od počátku až po reformaci) a letos, v roce 2024, pokračujeme studiem předmětu DĚJINY CÍRKVE II. (tedy od reformace po současnost). Výhodou tohoto studia je, že v daném předmětu je možné navázat na vysokoškolské studium buď v rámci Global University v Kolíně anebo v rámci studia na ETS, Praha.

Od ledna 2025 bychom rádi pokračovali dalším předmětem, který je momentálně v jednání. Do konce listopadu zveřejníme název předmětu studia a dáme k dispozici přihlášky.

Další informace týkající se možností studia v Křesťanském centru vzdělávání, naleznete na samostatných webových stránkách www.KCV-Most.cz. Děkujeme za váš zájem a přejeme radost ze studia Božího Slova.