Bohoslužby

Kde:  Jana Kubelíka 1091/23, Most (prostory Sputnik v 1. patře)

Kdy:  každou neděli od 10 hodin

Věříme tomu, že život křesťana je něco více než jen jíst, spát, pracovat a jednou za čas zajít do kostela. Vážíme si toho, co pro nás Kristus vykonal a jsme Mu nesmírně vděčni, že byl ochoten trpět mučení a popravu na kříži místo každého z nás. Bohoslužba  pro nás tedy rozhodně není účast na nějaké náboženské liturgii, nebo návštěva kulturní památky, ale příležitostí Bohu poděkovat v modlitbách a písních, modlit se společně za důležité věci osobní i obecné,  slyšet  poselství Bible, která nás povzbuzují, napomínají a inspirují pro praktický každodenní život. Na každé naši nedělní bohoslužbě si rovněž užíváme setkání s přáteli, kteří mají stejné životní hodnoty jako miliony křesťanů po celém světě a také  lidmi, kteří je teprve zkoumají nebo hledají. V každém případě bohoslužba není nějaká časová náplň jen na neděli, ale úžasný, plnohodnotný  životní styl na každý den. Pokud budeš mít chuť, přijď se kdykoliv  radovat spolu s námi, že Ten, který umřel je zase živý a dává život všem, kteří Ho hledají. Pokud jsi zatím bez vyznání, budeš zde rovněž vítán jako host, který má v naši Církvi bez hranic také své významné  a respektované místo. Těšíme se na shledanou.