27. 7. 2021

Royal Rangers

DOSPÍVAJÍCÍ – TEEN’s V KŘESŤANSKÉM CENTRU

Protože našim cílem je vychovat zralé, odvážné a zodpovědné chlapce a dívky, chceme do nich vkládat to nejlepší od nejútlejšího věku, a právě ve věku mezi sedmým a osmnáctým rokem života, kdy se začíná formovat jejich život, jejich hodnoty a na život jako takový se připravují, rádi bychom jim v tom společně s jejich rodiči pomohli.

Služba Royal Rangers je určena každému od věku 7 do 15 let. Setkáváme se pravidelně každý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hod. před nebo uvnitř Křesťanského centra.

Jsme zaregistrovaní jako 65. přední hlídka Royal Rangers.

UPOZORNĚNÍ: přes prázdniny Royal Rangers neprobíhá. Uvidíme se opět po prázdninách ve čtvrtek 5. září od 15.30 hod.

Odkaz na Celonárodní službu Royal Rangers:

https://www.youtube.com/@royalrangerscz

Oldřich GREMLICA
vedoucí služby Royal Rangers