18. 3. 2019

Služba ženám

DÍVKY, ŽENY A MAMKY V KŘESŤANSKÉM CENTRU

Dnes máme my ženy velké možnosti. Můžeme se realizovat v různých oblastech, stát na vysokých místech. Máme potenciál. Je to super! Být nezávislé v určitých oblastech je také dobré.

Častokrát však dokážeme mnoho věcí zkomplikovat. Naše ego chce řídit vše a každého kolem nás. To jsme my. Jsme silné, citlivé, i když to někdy nedáváme znát. Ale to neznamená, že muži jsou pro nás bezcenní a zbyteční. My samy potřebujeme brzdu. Například v rodině je muž hlavou ženy. To je Boží princip. Někdy se však o tento Boží princip muži opírají a panují nad námi ženami nezdravě, až to pak může přerůst v týrání. Jiný příklad je, když muž je svým způsobem nevýrazný, a tak žena přebírá veškerou zodpovědnost v rodině. Oba způsoby jsou nezdravé. Manželství častokrát končí rozvodem, ale jsou i další důvody k rozvodům…

Tento svět je tak převrácený a bez hranic, že skoro vše je normální a OK. Mnohá děvčata a mnohé ženy nechtějí vstupovat do manželství jen proto, aby neměly někoho nad sebou. Chtějí být nezávislé. Mají špatný pohled na manželství a tomu se ani nedivím, když se podívám kolem sebe, jak spolu lidé žijí.

Manželství je krásná věc. Především je manželství posvátná věc, kterou daroval Bůh (podívej se do 1. Korintským 7, 14: Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté.)

Žena má být pomocí muži, to znamená, že věci dělají společně, rozhodují se společně a doplňují se. V Přísloví 14, 1 můžeme číst: Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma vlastníma rukama. Jaká chceš být ty?

To je jen část toho, jaké bychom měly být. Být na správném místě. Milujme Hospodina, buďme poslušné a věrné Hospodinu a On daruje své požehnání a pomazání jak v práci, v rodině, v manželství tak i ve službě.

Buď ženou podle Boží vůle i v dnešní době.

Ať nám dá Bůh milost a moudrost jak být statečnou ženou.

Bůh ať vám v tom žehná!

Lyli LIBOVÁ
vedoucí služby ženám

NEJBLIŽŠÍ PŘIPRAVOVANÉ AKCE: