18. 3. 2019

Co děláme

Věříme tomu, že našim osobním posláním je SLOUŽIT druhým stejně tak, jako to dělal Ježíš, když byl na této zemi. Nenechal se obsluhovat a si sloužit, ale sloužil a pomáhal ostatním. Našim přáním je, abychom jako jednotlivci a společně jako církev, sloužili a pomáhali jeden druhému.

V tom co děláme, bychom rádi viděli následující hodnoty, které jsou pro nás velmi důležité: