18. 3. 2019

Služba národům – MISIE

RŮZNÉ NÁRODNOSTI V KŘESŤANSKÉM CENTRU

Tak jak je rozmanitý svět a různé kultury, by měla být i rozmanitá církev, protože Boží království je plné lidí z různých národů. Jsme přesvědčeni, že si máme navzájem co předat napříč různými kulturami, proto máme mezi sebou Čechy, Slováky, Romy, Ukrajince, Poláky a další národy.

Speciálním způsobem je naše služba zaměřena na Romskou komunitu, kterou máme ve všech městech a místech, kde působíme. Jelikož tato práce roste, potřebujeme tuto službu koordinovat. Protože věříme ve společnou práci v jednotě Božího Ducha, chystáme se v březnu 2021 ustanovit Koordinátora romské služby, kterým bude René FERKO. Zároveň všechny informace ohledně Romské služby naleznete brzy na stránkách našeho regionu Děčín (www.cirkevdecin.cz), kde budujeme Romské centrum.

MISIE KŘESŤANSKÉHO CENTRA

Podle příkazu Ježíše Krista chceme zasahovat nejen Jeruzalém, Judsko či Samaří – domácí prostředí vnitřní misie, ale také misii za hranicemi našeho národa, tedy až na sám konec světa. Společně i jednotlivě podporujeme růst Božího království a tedy misijní činnost našich Misionářů, kteří se dostávají na místa, kde ještě nebyla kázána dobrá zpráva – evangelium. Pokud byste rádi podpořili některý z projektů či konkrétního misionáře, můžete tak učinit buď na odkazu Kontakty/Dary na projekty Nehemia anebo pomocí QR kódu přímo zde:

číslo účtu: 2801011390 / 2010, VS 888, do poznámky: podpora misijního projektu AFRIKA

číslo účtu: 2801011390 / 2010, VS 888, do poznámky: podpora misijního projektu ASIE

číslo účtu: 2801011390 / 2010, VS 888, do poznámky: podpora misijního projektu KAVKAZ

číslo účtu: 2801011390 / 2010, VS 111, do poznámky: podpora TEEN CHALLENGE

Pavel ŠPAK
koordinátor misie