18. 3. 2019

Služba národům

RŮZNÉ NÁRODNOSTI V KŘESŤANSKÉM CENTRU

Tak jak je rozmanitý svět a různé kultury, by měla být i rozmanitá církev, protože Boží království je plné lidí z různých národů. Jsme přesvědčeni, že si máme navzájem co předat napříč různými kulturami, proto máme mezi sebou Čechy, Slováky, Romy, Ukrajince, Poláky a další národy.

Speciálním způsobem je naše služba zaměřena na Romskou komunitu, kterou máme ve všech městech a místech, kde působíme. Jelikož tato práce roste, potřebujeme tuto službu koordinovat. Protože věříme ve společnou práci v jednotě Božího Ducha, chystáme se v listopadu 2020 ustanovit Koordinátora romské služby, kterým bude René FERKO. Zároveň všechny informace ohledně Romské služby naleznete brzy na stránkách našeho regionu Děčín (www.cirkevdecin.cz), kde budujeme Romské centrum.