18. 3. 2019

Služba národům – MISIE

RŮZNÉ NÁRODNOSTI V KŘESŤANSKÉM CENTRU

Tak jak je rozmanitý svět a různé kultury, by měla být i rozmanitá církev, protože Boží království je plné lidí z různých národů. Jsme přesvědčeni, že si máme navzájem co předat napříč různými kulturami, proto máme mezi sebou Čechy, Slováky, Romy, Ukrajince, Poláky a další národy.

René FERKO
koordinátor Romské služby/misie

Speciálním způsobem je naše služba zaměřena na Romskou komunitu, kterou máme ve všech městech a místech, kde působíme. Jelikož tato práce roste, potřebujeme tuto službu koordinovat. Protože věříme ve společnou práci v jednotě Božího Ducha, ustanovili jsme v neděli dne 2. května 2021 Koordinátora Romské služby/misie, kterým je René FERKO. Všechny informace ohledně Romské služby či chcete-li misie, naleznete na stránkách sboru Křesťanské centrum Děčín (www.cirkevdecin.cz), kde budujeme Romské centrum.

Máte-li zájem se do této služby zapojit, kontaktujte přímo Reného Ferka (viz Kontakty).

MISIE KŘESŤANSKÉHO CENTRA

Podle příkazu Ježíše Krista chceme zasahovat nejen Jeruzalém, Judsko či Samaří – domácí prostředí vnitřní misie, ale také misii za hranicemi našeho národa, tedy až na sám konec světa. Společně i jednotlivě podporujeme růst Božího království a tedy misijní činnost našich Misionářů, kteří se dostávají na místa, kde ještě nebyla kázána dobrá zpráva – evangelium. Pokud byste rádi podpořili některý z projektů či konkrétního misionáře, můžete tak učinit buď na odkazu Kontakty/Dary na projekty Nehemia anebo pomocí QR kódu přímo zde:

číslo účtu: 2801011390 / 2010, VS 888, do poznámky: podpora misijního projektu AFRIKA

číslo účtu: 2801011390 / 2010, VS 888, do poznámky: podpora misijního projektu ASIE

číslo účtu: 2801011390 / 2010, VS 888, do poznámky: podpora misijního projektu KAVKAZ

číslo účtu: 2801011390 / 2010, VS 111, do poznámky: podpora TEEN CHALLENGE

Róbert LIBA
dočasný koordinátor misie